لااله الا الله

سبحان الله یافارج الهمّ ویاکاشف الغم فرّج همى ویسرّ أمرى و أرحم ضعفى و قلة حیلتى وأرزقنى من حیث لا أحتسب یارب العالمین

» پنجشنبه ۱۳٩٤/٤/٢٥ :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٤/٢٥
» یکشنبه ۱۳٩۳/٥/۱٩ :: یکشنبه ۱۳٩۳/٥/۱٩
» پست ثابت :: جمعه ۱۳٩٥/۳/٢۱
» امین منصوری :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/۱۸
» دوستم می داشتی :: جمعه ۱۳٩۳/۳/۳٠
» دوشنبه ۱۳٩۳/۳/۱٢ :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/۱٢
» شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٠ :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٠
» دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱ :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» یادداشت های گم شده :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۳٠
» برای مخاطب خاص: خــــــدا :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٧
» یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٧ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٧
» خانه تکانی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٢
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٩ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» عباس عبادی :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٧ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٧
» شعر بیست و پنجم از این کتاب :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» تو را به شعر زمینی چگونه بنشانم؟ :: شنبه ۱۳٩٢/٩/۳٠
» تشنه ی درد :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/٥
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۱ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۱
» چکیده ای از شعر مسافر :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٤
» قیصر امین پور :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٠
» توجه توجه :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٥
» شعر بیست و سوم :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٩
» شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» گزیده ای از شعر دو بعلاوه ی هیچ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢۳
» گزیده ای از شعر مسافر :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۱٧
» هرچه هستی، باش :: شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٦
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٧
» خطاب به تو :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/۱۸
» شعر بیستم از این کتاب :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٩
» عصر جدید :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٩
» دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٠ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٠
» شعر هفدهم از این کتاب :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠
» تا همیشه با تو... :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۸
» آغاز صبح :: شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤
» جمعه ۱۳٩٢/۱/٢۳ :: جمعه ۱۳٩٢/۱/٢۳
» همزاد عاشقان جهان(1) :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٤
» یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٧ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» خواب کودکی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۸
» حسرت همیشگی :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» حرفای توی گوشی :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱
» شعر سیزدهم از این کتاب :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» from INSOMNIA :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢
» پیامی در راه :: یکشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٩
» درد دل های گوشیم :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٦
» احوال پرسی (1) :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۸
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٧
» من قصد نفی بازی گل را و باران را ندارم :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٦
» در یک جمله: :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٢۸
» غائب :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٢۱
» گوشه ای از شعر دیدار تلخ :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۱٥
» ندای آغاز :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٩
» ... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٩
» ادامه ی ... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٥
» ادامه ی ... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۱
» ادامه ی... :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/٢٤ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/٢٤
» دوشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٦ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٦
» شعر هشتم :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٥
» غزل 16 :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۱٠
» شب که آرام تر از پلک تو را می بندم :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٧
» درد مذاب :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۳
» عصیان :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳۱
» غباری در دل بیابانی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٢۸
» درگوشی های شبانه :: شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٤
» خشنودم من که رنج تو... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۸
» واحه ای در لحظه :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/۱۳
» خاطره :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» جرات دیوانگی :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۳٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۳٠
» ... :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٧
» سرود اردیبهشت :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳
» گریز و درد :: جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩
» یکشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٤ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٤
» شنبه ۱۳٩۱/۳/۱۳ :: شنبه ۱۳٩۱/۳/۱۳
» گوشه ای از (حقیقت را می دانم) :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۱
» روز مبادا :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۸
» امیر آقایی :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٦
» گوشه ای از شعر نیمکت :: شنبه ۱۳٩۱/٢/۳٠
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٢/٢۸ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٢/٢۸
» غزل 10 :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٧
» سلام :: دوشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٥
» از اندوه آدمی سیرابم :: شنبه ۱۳٩۱/٢/٢۳
» جادوی نگاهت :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٠
» زهی خیال باطل :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» افسانه ی تلخ :: جمعه ۱۳٩۱/٢/۱٥
» روز معلم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٢
» شاهد افلاکی :: دوشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۱
» رخ یار :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٢/٧
» دردواره ی (3) :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٥
» ماندگاری عشق :: شنبه ۱۳٩۱/٢/٢
» تفال :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۸
» شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٦ :: شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٦
» وداع :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۳
» حکایت نامه :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱/٢٠
» و بعد از رفتنت... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٧
» دیو و دلبر :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٤
» سلام :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱/۱۳
» در آغاز کلمه بود :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٠
» من آن سرم که به پیرانه هوای توبه شکن دارم :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱/٦
» معنای هستی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۳
» سلام :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱
» امیر آقایی :: شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» تردید :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» دیوار :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» گذشتن :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» دغدغه ی برگ های خشک :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» سلام سلام :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» دردواره های 2 :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» منم تنهام... خیلی تنها!!! :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» گلایه :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» سلام :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» امیر آقایی :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٩
» می گسلد بند :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٥
» سلام :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۳
» ... :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» صبح شکوفه ها :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» سلام :: شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» هر بار عزمی داشتم چیزی مرا از کار وا می داشت... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» جمعه ۱۳٩٠/۱٠/۱٦ :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» سلام :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» ابهام :: شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» برگرد... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٥
» میخام یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٤
» لطفا پاسخ دهید :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/٢
» یلدا :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۳٠
» غزل (4) :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٢٧
» قسمت بعدی :: شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٢
» قسمت سوم داستان :: جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۱
» ادامه ی داستان پایینی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٠
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٩ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٩
» التماس دعا :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸
» لطف دوستان :: دوشنبه ۱۳٩٠/٩/٧
» شهید گمنام :: دوشنبه ۱۳٩٠/٩/٧
» یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٦ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٦
» دل نامه :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٦
» مرگ از دیدگاه امام حسین :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٦
» توجه توجه :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» ناآشنا :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» صنوبر عاشق :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱
» پرواز :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٢۸
» امیر آقایی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٢٥
» بی حوصلگی :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٢۱
» دردواره ها(1) :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٧
» روز عرفه :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٥
» ؛... :: جمعه ۱۳٩٠/۸/۱۳
» تو هم می روی :: جمعه ۱۳٩٠/۸/۱۳
» همزاد عاشقان جهان(2) :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٩
» او سر سپرده می خواست، من دل سپرده بودم... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» نقاشی :: شنبه ۱۳٩٠/٧/۳٠
» غزل 2 :: شنبه ۱۳٩٠/٧/۳٠
» خواب مرگ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/٢٦
» از دوست داشتن :: جمعه ۱۳٩٠/٧/٢٢
» نوبهار خنده ها :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٧
» بی باور :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/۱۳
» ... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ... :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٩
» امیر آقایی :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٩
» سلام :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٧/٧
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٦ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٦
» اتفاق :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٦
» روز ناگزیر :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳
» یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳
» سلام! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳۱
» راز بی انتهای سفر! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳۱
» وقتی که نیستی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٩
» دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۸ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۸
» من در سکوت نیز صدا را شناختم :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۸
» انکار :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۸
» خیلی بی وفایید... :: جمعه ۱۳٩٠/٦/٢٥
» هی مترسک! کلاه را بردار... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/٢٤
» دریا و جویبار :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/٢٤
» آیدا جوان :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/٢٤
» من و سفر :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/٢٤
» DEATH... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٢
» وقتشه!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٢
» مرگ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٢
» دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۱
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» خداااااااااااااااااافظ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» پ نه پ!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٤
» ... :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٢
» جمعه ۱۳٩٠/٦/۱۱ :: جمعه ۱۳٩٠/٦/۱۱
» میان تاریکی :: جمعه ۱۳٩٠/٦/۱۱
» عید فطر مبارک :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۸
» تاریخ مصرف عشق :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» سراب آرزوها :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» زندگی باید کرد... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» برمی گردم... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٦
» شنبه ۱۳٩٠/٦/٥ :: شنبه ۱۳٩٠/٦/٥
» شنبه ۱۳٩٠/٦/٥ :: شنبه ۱۳٩٠/٦/٥
» پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳
» پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳
» التماس دعا... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۱
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۱ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۱
» کتاب لیلی و مجنون :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱
» شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٩
» امشب! :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
» آفتاب می شود... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٦
» توجه! توجه! توجه! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
» شب تولد :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٤
» اعتراف کودکی دیرین... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٤
» شبی دیگر :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٤
» آرزو :: شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٢
» و دنبال من آب هرگز نپاشید... :: شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٢
» نظرسنجی :: شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٢
» ماه رمضون :: شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٢
» یه سوال فنی: :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۱
» باز هم تنهایی... :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٧ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٧
» تنهایی :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٧
» هنوز... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٧
» اخبار بد یا خوب!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٦
» همیشگی :: شنبه ۱۳٩٠/٥/۱٥
» ولادیمیر مایا کوفسکی :: شنبه ۱۳٩٠/٥/۱٥
» امیر آقایی :: شنبه ۱۳٩٠/٥/۱٥
» فروغ فرخزاد :: شنبه ۱۳٩٠/٥/۱٥
» خواب خوب، خبر بد... :: جمعه ۱۳٩٠/٥/۱٤
» دان هرالد: :: جمعه ۱۳٩٠/٥/۱٤
» لیلی و مجنون :: جمعه ۱۳٩٠/٥/۱٤
» می توان زندگی کرد... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/۱۳
» دکتر شریعتی: :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/۱۳
» پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/۱۳ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/۱۳


Design By : Pichak