التماس دعاها را کم نبینید. نادیده نگیرید. چرا که التماسه. یه التماس باتمام وجود.

التماس دعا دارم برای یک مریض.

این وب زیاد مخاطب نداره می دونم. خیلی وقتم هست درش بستس. ولی الان ... شاید یک دعا؛ شاید فقط یک دعا از سمت یکی از همین تعداد کم تصادفی یا غیر تصادفی به اینجا سر زدن باعث حل شدن یه مشکل بزرگ بشه. پس خاهش می کنم شما که می خونید یک لحظه یاد بزرگترین مشکلی که تاحالا تو زندگیتون داشتید بیفتید خیلی درد کشیدید شاید مشکل شما بزرگتر یا کوچکتر از مشکل مدنظر من باشه. ولی از ته دل. همونطور که برا خودتون دعا می کنید برای رفع این مشکل هم دعا کنید. 

خاهش می کنم. امید ادما به التماس دعاهاس که شاید خدا به خاطر یکی از بنده هاش پاسخ داد.

ممنون

/ 0 نظر / 32 بازدید