فروغ فرخزاد

آری این منم که در دل سکوت شب

نامه های عاشقانه پاره می کنم

ای ستاره ها اگر به من مدد کنید

دامن از غمش پر از ستاره می کنم

من که پشت پا زدم به هرچه هست و نیست

تا که کام او ز عشق خود روا کنم

لعنت خدا به من اگر به جفا

زین سپس به عاشقان وفا کنم

/ 1 نظر / 5 بازدید
etee

خدا رحمتش کنه...