دان هرالد:

بیایید تا عمرمان تمام نشده یکبار دیگر و یکجور دیگر به زندگی نگاه کنیم. شاید بهتر باشه یه جوری زندگی کنیم که تا وقتی زنده ایم آدمها دلشون برایمان تنگ شود. نه وقتی که عمرمان تمام شده

/ 0 نظر / 5 بازدید