اتفاق

ابرهای سرگردان

برگردان که می شوند

تو

خیس می آیی

و من

که اتفاق می افتد

نگاهت در چشمهایم

سبز می شوم...

علیرضا بابایی

/ 1 نظر / 3 بازدید
کفشدوزک

سلام ! چرا دیگه به من سر نمی زنی ؟ [ناراحت][نگران]