آغاز صبح

صبح آغاز می شود،

به کندی خود را می یابم.

دوست ندارم برخیزم،

بدن را کش می دهم

                          و چشمهایم به اجبار باز می ماند

                          در روشنایی نور و آفتاب،

                          غم ها مانند سیلی بر سرم سرازیر می شوند.

 

روزی پر تنش تر از همیشه

با فکرهای خط خطی آغاز می شود.

                                                                      با خود می گویم:

                                                                      تا کجا باید رفت!

                                                                      تا کجا باید گفت!

                                                                      تا کجا باید راند!

آیدا جوان   

/ 15 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
mahsa

dg sar nemizaniii upam[خنثی]

خاطره

عزیزم سلام غصه ها همیشه هست و این متنی که نوشتی روزمرگی همه ماست می دونم سخته ولی جاره ای نیست باید دید و دم نزد دنیا بخاطر غمهای ما متوقف نمی شه باید صبح رو حس کرد باید خورشید را فهمید پس نگران نباش...........

راضی

فکر کن سر درد هم داشته باشی وحشتناکه

nafiseh

دروغ میگویی " دوستت دارم " تا من خوشحال شوم ومن احمق میشوم تا تو دلگیر نشوی...!

دو پسر خاله (متین )

____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~ _..-?*°*?-.._ _.

nafiseh

ﯾﮑ ﻃﺮﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺯﺧﯿﺎﺑﺎﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ

مینا

سلام دوست عزیز. بعد از مدتی کار زیاد فرصت کردم یه دقیقه بیام. این پست، خیلی قشنگ بود.. واقعا تا کجا باید رفت؟

مریم

شیشه پنجره را باران شست از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست این یعنی چی؟ یعنی مرده شور خودت و خاطره هات کی بشه از دلم بری بیرون شاعر چه با احساس بوده!!

محمد

سلام. خوبی؟ وبت خیلی جالب و خشگله. الان که خوب توجه کردم فهمیدم.منتظرتم البته اگه دوباره غلط املایی نگیری[شرمنده]بیایااا[قلب]