خواب کودکی

در خوابهای کودکی ام

هر شب طنین سوت قطاری

                                  از ایستگاه می گذرد....

دنباله ی قطار

                انگار هیچ گاه به پایان نمی رسد.

انگار

    بیش از هزار پنجره دارد.

و در تمام پنجره هایش

                           تنها تویی  که دست تکان می دهی.

آنگاه

در چارچوب پنجره ها

شب شعله میکشد

با دود گیسوان تو در باد

در امتداد راه مه آلود

در دود

       دود

          دود...

قیصر امین پور

/ 15 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رومینا

آدم که تنها باشد عاشق عکس هم میشود... انگار که تنهایی فقط دنبال جمع کردن حسرت است...

لی لی

انگار بیش از هزار پنجره دارد. و در تمام پنجره هایش تنها تویی که دست تکان می دهی. ××× واقعا عالیه این شعر [قلب]

آب تنی

با قیصر روزها زندگی کرده ام کاش نمیرفت

nafiseh

. . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶ . . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶ . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶ . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶ . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶ . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶ .¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶ .¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´¶¶¶¶¶¶´´&

baran

salaaaam... be ruzam[پلک]

مریم

در استانه ی فصل سرد در محفل عزای آینه ها در اجتماع سوگوار تجربه های پریده رنگ و این غروب بارور شده از دانش سکوت چگونه میشود به کسی که میرود این سان صبور ,سنگین ,سرگردان فرمان ایست داد... (فروغ فرحزاد)

آرام

این شعرو خیلی دوس میدارم [رویا]

مریم

آغوش کسی را دوست بدار که بوی بیکســـــی بدهد نه بوی هر کســــــی