دکتر شریعتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


وقتی نمی توانی فریاد بزنی خاموش باش!

قرنها نالیدن به کجا انجامید؟

تو محکومی به زندگی کردن تا شاهد مرگ آرزوهای خودت باشی...

برای تمام آرزوهایی که می میرند، سکوت می کنم؛

                                                    سکوتی سنگین تر از فریاد...

/ 0 نظر / 5 بازدید