وقتی که نیستی

وقتی که نیستی

ترانه نیست

...و فصل دلم؛

                   پاییز است.

وقتی که نیستی

آسمان دلم ابری است

ومیل باریدن دارد.

 

 

 

 

وقتی می آیی

ترانه و پاییز و باران

شوق دیدار تو را

در آسمان آرزو

                   جشن می گیرد.

آیدا جوان

 

/ 6 نظر / 5 بازدید
سناتور

قشنگ بود خیلی خیلی عالی بود [گل]

ترگل

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ┊  ┊┊  ┊┊ ✿ ┊  ┊┊ ✿✿ ┊  ┊┊  ┊  ✿✿ ┊ ✿ ★ ــــــ★ ــــــــ★ ــــــــــــــ★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــ★★ ــــــ★ ★ ــــــ★ ــــــــ★ ــــــــــــــ★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــ★★ ــــــ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ┊  ┊┊  ┊┊ ✿ ┊  ┊┊ ✿✿ ┊  ┊┊  ┊  ✿✿ ┊ آپــــــــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــــــــمــ

پرستو

عالیییییییییییییییییه[قلب]

سالار

سلام دوست عزیز وبلاگ جالبی داری لطفا اگه آپ شدی یه سری به منم بزن موفق باشی[گل]