مرگ از دیدگاه امام حسین

وقتی در روز عاشورا،فشار نظامی بر امام حسین(ع) و یاران او سخت شد همه یاران اطراف آن حضرت را گرفتند و نگاه به چهره ی او دوختند تا چه رهنمودی می دهد، امام (ع) با چهره ای گشاده و نفسی آرام خطاب به آنان فرمود:

شما ای فرزندان کرامت و شرف، شکیبا و بردبار باشید، مرگ پلی بیش نیست که مارا از مشکلات و سختیها به سوی بهشت برین و نعمتهای جاویدان عبور می دهد، کدام یک از شما دوست ندارید که از زندان به کاخ های  زیبا منتقل شوید؟ مرگ برای دشمنان شما همانند آن است که کسی از کاخ به زندان و شکنجه گاه منتقل گردد. زیرا که پدرم از پیامبر خدا روایت کرد: دنیا زندان مومن، و بهشت کافر است و مرگ پلی است که مومن را به بهشت و کافر را به جهنم عبور می دهد. نه پدرم دروغ گفته و نه من دروغ می گویم.

/ 0 نظر / 10 بازدید