تنهایی

امشب تنهام

همه رفتن

بازم خودم شدم و خودت...

خدایا خودت رو شکر که باز هم تو رو دارم...

/ 4 نظر / 4 بازدید
etee

خوبه که خدارو داری... پس تنها نیستی...