خیلی سخته!

سَــــ ـ ـ ـ ـرد باشی؛

لبخند بزنی...

*****

آدمی را دیدم که با سایه ی خود درد دل می کرد.

چه رنجی می کشد؛

     وقتی هوا ابری ست...!!!

*****

به یادت می افتم!

      از همه چی می افتم...

*****

من که خدا نیستم بگم صدبار اگر توبه شکستی باز آی.

رفتـــ ـ ـی؟

              _ به دَرَکـــــــــــ...!!!

*****

همان ابتدا دروغ گفتند!

مگر نگفتند که من و تو، ما می شویم؟

پس چرا حالا من انقدر تنهاست؟

از کی تو انقدر سنگدل شده؟

اصلا این او را که بازی داد؟

_ که آمد تو را با خود برد و شد ما؟

قصه ی عشقمان فاتحه ی دستور زبان را خوانده است...

/ 9 نظر / 33 بازدید
ویولون

ســـلام قاصـدک! می شود ســلام ما را به آن خورشیــدِ پشتِ اَبر برسانی؟! می شود به او بگویی که در این شب های قَـــدر، چقـــدر دلـمان او را می خواهد؟! می شود به او بگویی که این صدا... صـدایِ هــزار هــزار چشــم به راهــی است که در گوشِ آسمــان، دلتنگــی هایشان را نجــوا می کنند؟! این برترین شبِ ســـال که فرشتگان به زمین می آیند، زیر ســایه ی کلمات نورانی قــرآن می ایستیم تا دنبــالِ خودمــان بِگردیــم و از خـــدا او را می خواهیم: بِالحُجَّــةِ...بِالحُجَّــةِ...بِالحُجَّــةِ... به او بگو... به او بگو خیـــــلی دوستَـــش داریــــم ♥

ویولون

√. כَر اطراف خانہ ے مـלּ آלּ کس کہ بہ כیوار فکر مے کنـכ ، آزاכ است ! آלּ کس کہ بہ پنجره .... غمگیـלּ ! و آלּ کس کہ بہ جستجوے آزاכے است ، میاלּ چار כیوارے نشستہ مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه-مے-روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ ...چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ.....مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ چنـכ قـכم .... حتے تو هم خستہ شـכے از این شعر حالا چہ برسـכ بہ او کہ .... نشستہ مے ایستـכ .... نـــــــہ ! .... افتاכ !

ویولون

همه چیز گاه اگر تیره می نماید باز روشن می شود زود ، تنها فراموش مکن اکه: بارانی باید تا رنگین کمانی بر آید و لیمو ترش هایی تا شربتی گوارا فراهم شود و گاه روزهایی در زحمت تا که از ما انسان هایی تواناتر بسازد ، خورشید دوباره خواهد درخشید خیلی زود … و تو خواهی دید …[گل]

بنده خدا

الهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم اگه دوست داشتين هر هفته در طرح ختم حديث كسا شركت كنيد [گل]

علی

سلام.دیگه سرنمی زنی.[گل]

مریم

ســــــــــخت است . . . سخت است درک کردن دخـــــــــتری که غـــــم هایــــــش را خودش میـــــداند و دلش . . . که همه تنـــــــــــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛ که حســـــــــــــــرت میـــــخورند بـــخاطر شاد بودنـــــــــــش . . . بخاطر خنده هایـــــــــــــــــــش . . . و هیـــــــــــــــــــــچکس جز همان دختــــــــــر نمیـــــداند چقدر تنهاســـــــت . . . که چقدر میــــــــــــــــــترسد . . . از باخـــــــــــــــــتن . . . از یـــــــــــــــــــــخ زدن احساس و قلبــــــــش . . . از زندگـــــــــی...

ملنا

نظر شما قابل قبوله ولی به زودی لباس هایی تو وب ریخته میشه که اکثرا منابع خارجی دارد همین الانم اماده ست فقط مونده ریختن رو وبلاگ.حق با شماست ولی چون برا جمع اوریش وقت و زحمت کشیده میشه متاسفانه نمیتونم جوری به زارم که قابل کپی باشه...و غیر از این کسانی تو این وبلاگ میان ممکنه وبلاگ مد لباس یا در همین موضوعات داشته باشن و کپی کنند که این کارو دوست ندارم....به هر حال از نظر شما سپاسگذارم...

elh@m

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سحر

وبتون خیلی خوشگله خوشحال میشم به منم سر بزنید