دریا و جویبار

ستاره ها

دریا رو می بوسند

وخنده ی موج ها

                        باد را.

 

هوا خوش است

و شبنم شادی

بر کرانه می پاشد

کوه و جنگل و دریا

مست مهتابند.

 

امشب

رقص نور آوازی است

که کودکانه می خواند،

- «دریا

         غرق

                جویبار است.»

بهروز آرمان

/ 0 نظر / 5 بازدید